WJUR = Wspólny Język  Uniwersalny Realnie

 

to pierwszy prawdziwie wspólny język licytacyjny, albowiem umożliwia grę z brydżystami całego świata bez potrzeby dokonywania wcześniejszych uzgodnień. Najszerszym terenem takiej gry jest rzecz jasna internet, a najprzyjemniej jest na BBO (www.bridgebase.com) gdzie o każdej porze dnia i nocy gra kilka tysięcy brydżystów ze wszystkich krajów świata.

Aby zagrać na BBO tym wspólnym językiem, wystarczy wpisać w swoim profilu:

Simplest Standard – i wybrać stolik wedle upodobania i swoich umiejętności.

Nie należy przejmować się, jeśli profil partnera upstrzony jest nazwami konwencji i gadge­tów, któ­rych nie znamy bądź nie jesteśmy z nimi oswojeni. Bez uprzedzenia partner (na­wet, a zwłaszcza, expert) ani ich nie zastosuje ani nie będzie oczekiwał że my je za­sto­su­je­my – będzie licytował zgodnie ze znanym mu (!) systemem z naszego pro­filu.

Dla asekuracji nie zawadzi jednak dopisać: No gadgets (j2nt, invmin, drury, capp etc).

Nie należy również przejmować się, jeśli partner ma w profilu system 2/1, Sayc, SEF czy jeszcze jakiś inny, bo widząc nasz profil nie zastosuje sekwencji dla żadnego z tych syste­mów charakterystycz­nych. Ogólnie – jeśli dwa profile nie są zgodne, to obowiązuje profil prostszy bądź szerzej znany, a takim jest właśnie nasz profil.

Podobnie jest z wistem: przy braku zgodności należy zakładać normalny (Std carding).

I wreszcie nie należy się obawiać że z powodu „skromności” naszego profilu będziemy potraktowani lekceważąco. Długa lista „wynalazków” w profilu nie świadczy bynajmniej o wysokiej klasie gracza – wręcz przeciwnie: nasuwa podejrzenie iż lekceważy on podstawowe mechanizmy licyta­cyj­ne w myl­nym przekonaniu że licytują za niego konwencje i gadgety. Właśnie naj­lepsi gra­cze ma­ją czę­stokroć profil bardzo lakoniczny, niekiedy wręcz pusty.

Co robić, jeśli przypadkowy partner zamęcza nas propozycjami nieznanymi WJURowi ?

Rzecz jasna nie ma sensu zawracać sobie tym głowy na (góra) 20 rozdań. Dlatego najlepiej odpowiedzieć: „Nie znam” (sorry, don’t know) bądź „Nie potrafię” (sorry, can’t).

Jeśli tylko będziemy (my oraz partner) dobrze oceniać możliwości połączonych rąk (ile lew nam / im idzie) oraz siłę (intencję) odzywek (naturalnych) – kontrakty będą całkiem zadowalające. Oczywiście niezbędna jest wnikliwość i staranność podczas gry oraz wytrwałe nabieranie doświadczenia.

Nieporozumienia licytacyjne będą należeć do rzadkości. Z tego prostego powodu, że większość licy­tacji na świecie przebiega właśnie według Wspólnego Języka Uniwersalnie Realnego.

Ciąg dalszy

 

Uwaga ! Linki w Pikierze mogą nie działać pod przeglądarkami innymi niż Explorer

Strona Startowa

 

Co nowego w Pikierze

23 Czerwca 2007

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,

Pure And Simple Standard    FOlk STandard ER...