WJUR

Odpowiedzi  (na Otwarcia)

16 I 2008

     

po pasie przeciwnika

 

Na otwarcie 1K (1 w Kolor)

Podniesienia

do 2 = mniej więcej z bilansu (do średniego otwarcia)

do 3 = inwitujące, tzn z bilansu do minimum otwarcia  (3M powinno być z 5)

do 4M = jw ale bardziej układowe

do końcówki = mniej więcej z bilansu do średniego otwarcia (walory układowe)

Zniesienia w kolor

one–over–one = po otwarciu 1M może być bardzo słabe

pojedynczy przeskok poniżej końcówki = blokujące !

większy przeskok poniżej końcówki = ? lepiej unikać, bo grozi nieporozumieniem:

w młodszy po 1S zostanie najprawdopodobniej uznane za splintera

3 w starszy = zostanie najprawdopodobniej uznane za blok

Zniesienia w BA

1BA = podtrzymanie: średnio 2 LH (6–10 miltonów), niekoniecznie zrównoważone

2BA = naturalny inwit (z bilansu do minimum otwarcia)

3BA = zamykające (bilansowe)

Na otwarcie 1BA

2§ = stayman    2¨2© = transfery   2ª = transfer na młodszy (następne 3M jest do pasa)

2BA = inwit       4BA = inwit     4§ = gerber

3K = ? lepiej unikać !  (najprawdopodobniej zostanie zrozumiane jako silne i forsujące)

Na otwarcie 2BA

3§ = stayman  3¨3© = transfery  3ª = transfer na młodszy

4BA = inwit     4§ = gerber

Na otwarcie 2§

2¨ = „wyczekujące” (każda ręka słaba oraz takie z którymi brak lepszej odpowiedzi)

2© 2ª 3§ 3¨= ze znośnej piątki, kilka wartościowych miltonów

2BA = naturalne, kilka wartościowych rozproszonych miltonów

Na otwarcie blokujące

podniesienie poniżej końcówki = inwit bądź półblok

zniesienie na kolor poniżej dogranej = naturalne (może być cuebidowe), forsujące

2BA = inwit

 

po kontrze przeciwnika

 

Na otwarcie 1K (1 w Kolor)

zniesienie w kolor = naturalne, słabe

1BA = naturalne, zrównoważone

zniesienie na kolor z przeskokiem = blokujące

podniesienia = lekko blokujące (półblokujące)

XX = karna, wystarczy 7–8 wartościowych miltonów (nowy kolor Rekontrującego forsuje)

pas = może być silny (wciągający)

Na otwarcie 1BA

2 w kolor = naturalne, ratunkowe     XX = karna

Uwaga! Grozi tu nieporozumienie, bo wielu graczy uważa że po kontrze nadal obowiązują transfery i stayman. Na BBO jest jednak zdrowy zwyczaj ostrzegania / pytania ad hoc.

 

po wejściu przeciwnika

 

Na otwarcie 1K (1 w Kolor)

Po wejściu 1ba:  

X = propozyzyjna (”Raczej pasuj”), jedyna odzywka silna

Po zniesieniu X przez partnera nowy kolor z przeskokiem forsuje

Po nieskaczącym wejściu kolorem:

X = Negatywna (25% karności czyli „Raczej licytuj”)

Po zniesieniu X przez partnera nowy kolor nie forsuje

(kolor wejścia oczywiście zawsze forsuje)

Po skaczącym wejściu kolorem:

X = ? rozmaicie: do 3¨ raczej Negatywna, wyższa do wyboru lub propozycyjna

Po zniesieniu X przez partnera nowy kolor nie forsuje

Na otwarcie 1BA

kolor własny = z bilansu

X = do wyboru

Na otwarcie blokujące

X = propozycyjna (tu nie stosuje się kontry negatywnej)

 

Uwaga!

To co rutaj podajemy jest opisem zwyczajów licytacyjnych zaobserwowanych (na BBO) na stołach przygodnych graczy, kiedy nie poczyniono żadnych uzgodnień konkretyzujących. Nie są to żadne propozycje ustaleń, lecz jedynie opis typu „Tak ludzie licytują”. Jak już kilkakroć zaznaczyliśmy są sytuacje niejasne, kiedy nic nie jest powszechnie przyjęte. Należy wówczas dać zdroworozsądkową odzywkę naturalną. Absolutnie nie należy stosować odzywek opartych na dedukcji typu „przecież jasne jest że w tej sytuacji powinna to być taka–a-taka konwencja bądź gadget”

Ciąg dalszy nastąpi

 

Strona Startowa

 

Co nowego w Pikierze

17 I 2008

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,

X 2002