WJUR

 

Otwarcia

 

 

Otwarcia 1 w Kolor = naturalne, z siłą od około 12 do około 20

1 w starszy = 5+   (słownie określa się to jako starszy z piątki względnie major 5)

1 w młodszy = 3+   (słownie określa się to jako lepszy młodszy względnie better minor)

Problemy z wyborem:

·        Mając 33 bądź 44 w młodszych należy otworzyć w młodszy silniejszy honorowo
(jednak jeśli różnica w sile honorowej jest niewielka, lepiej otworzyć niżej, czyli 1 trefl)

·        Mając 32 w młodszych można otworzyć z dubla, jeśli jest znacznie silniejszy niż tripleton

·        Z b.silną czwórką starszą można otworzyć 1 w starszy (zwłaszcza po pasie partnera)

·        Z układem 65 należy otwierać w kolor dłuższy (chyba że kolor 5 jest znacznie silniejszy)

·        Z układami 55 i 66 otwiera się w kolor wyższy, jednak można zaryzykować odstępstwo ...
... np ze słabą ręką 55 w czarnych można otworzyć trefl, jako że piki raczej nie uciekną.

Otwarcia na 3–4 ręku mają minimum nieco niższe (o pół lewy) w nadzieji że zamiast 4 pasów wygramy jakąś częściówkę (na każdą odpowiedź pnera powinniśmy wówczas spasować).

Otwarcie 1ba, 2ba = układy zrównoważone:    1ba = 15–17     2ba = około 21 

Z układem 5332 i młodszą piątką otwiera się w BA niemal zawsze, ze starszą – wg uznania.

(należy pamiętać że w dalszej licytacji nie ma możliwości wskazania koloru 5, chyba że uzgodnimy z partnerem tzw Puppet Staymana będącego pytaniem o starszą piątkę)

Warto otwierać 1ba z układem 5trefli–4kara–22, ponieważ po 1treflu mogą być kłopoty

(ręka z 15–16 jest nieco za słaba na 2karo, a za silna na 2trefl (no i trefle mogą być słabe))

Uwaga!

Dość często spotyka się 1ba ze wszelkimi układami 5422 a nawet 4441 i 5431 – i nie widać aby kończyło się to dotkliwymi stratami. Nie jest więc wykluczone że 1ba Wariackie (tj z układem dowolnym; patrz SN2002 ) wcale nie jest tak bardzo wariackie.

Otwarcie  2trefl  = sztuczne i forsujące (strong; nazwa „acol” jest zrozumiała wyłącznie w Polsce!)

Wszystkie ręce zbyt silne na otwarcie 1 w kolor (grozi pas partnera i utrata dogranej)

W układzie zrównoważonym od 22, w niezrównoważonym – od około 9 lew w ręku.

Otwarcie blokujące:  pozostałe 2 w kolor, 3 w kolor i wyższe w kolor

Ręka jednostronna z długim longiem, typowo:  3K = 7,  4K = 8,  5K = 9, 6K = 10

Ilość lew wygrywających taka, aby przy zastaniu 3 u partnera kontrakt został wygrany.

Są to zalecenia orientacyjne – odstępstwa rzędu pół lewy (w zależności od założeń, fantazji itp) są jak najbardziej przyjęte (jak również obecność bocznej czwórki, a nawet piątki). Warto unikać otwarcia z długością charakterystyczną dla otwarcia wyższego (tzn z kolorem 8 raczej 4K niż 3K).

Otwarcie 3ba:   Hazardowe (gambling)

Około 8 lew z góry w oparciu o pełny bądź prawie pełny long 7–kartowy (zazwyczaj młodszy).

Wynika stąd że oprócz lew longa powinno być boczne zatrzymanie bądź dwa półzatrzymania.

(3ba typu AKDWxxx i nic nadto na ogół zostaje skutecznie rozwistowane przez przeciwników)

Niektórzy otwierają z ręką silniejszą w oparciu o long 6–kartowy (zwłaszcza po pasie partnera).

 

Odpowiedzi (na otwarcia)

 

Strona Startowa

 

Co nowego w Pikierze

30 Czerwca 2007

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,

X 2002