Zadanie 2  czyli  Sprawiedliwe rozliczenie

 

 

 

Czterej gracze A B C D rozegrali turę, czyli 3 robry w różnych zestawieniach.

Salda końcowe = +96 –24  0 –72  ( odpowiednio: A B C D ). 

D może zapłacić tylko 48.

Jak mają sprawiedliwie się rozliczyć ?

Odpowiedź przysłana przez PG  11 Kwietnia 2005

Najsprawiedliwiej by bylo, gdyby D jednak zapłacił tyle ile powinien, czyli 72 (albo wystawił weksel).

Jeśli ta możliwość odpada (?), to narzuca się jeszcze kilka sposobów rozwiązania problemu.

a) Zachowanie proporcji:

Gracz D może zapłacić tylko 48, co stanowi 2/3 kwoty którą powinien zapłacić. Wobec czego mnożymy wszystkie salda przez 2/3 i powstaje nam wynik: +64  –16 0 –48.

Po prostu gra niejako toczyła się po stawce 2/3 tego co zakładano na początku.

Proporcje sald pozostają takie same dla całej czwórki graczy.

b) Zachowanie różnic:

Graczowi D brakuje 24 do zapłacenia całości, więc wszyscy gracze „zrzucają się” po 8.

Nowy wynik: +88  –32 –8 –48

Jak widać różnice w saldach są zachowane, dla wszystkich graczy z wyjątkiem D.

c) ???

Zakładamy, że D grał za 2/3 stawki, natomiast dla równowagi jego partnerzy grali za 4/3 stawki.

Jak łatwo obliczyć na podstawie sald końcowych, wyniki poszczególnych robrów były?

AB +36   AC +48    AD +12

(obliczenia są proste, gdyż aby sprawdzić bilans robra np. w którym A i B grali razem wystarczy dodać ich salda i podzielić przez 2, ponieważ w pozostałych robrach suma ich sald wynosi 0)

Teraz każdy gracz musi dodać do swojego salda dodatkowo 1/3 bilansu z robra granego z D.

Tak więc korekty wyglądają następująco:   A +4    B –16   C –12

Natomiast ogólny wynik: +100  –40 –12 –48

Trudno powiedzieć który ze sposobów jest najsprawiedliwszy. W zasadzie sposób rozliczenia powinien być ustalony jeszcze przed grą. Skoro jednak mleko się już wylało, to ja zdecydowałbym się na rozwiązanie a), ze względu na jego prostotę.


Pikier 4 Maja 2005

Zadanie to było analizowane w Pikierze już wcześniej (patrz rozliczanie ) jednak konkluzje były dość niepewne. Jak widać, nadal są wątpliwości co do kryterium. Czekamy.

 

do Zadań

Strona startowa

Co nowego w Pikierze...

4 Maja 2005

redakcja@pikier.com

Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,