Zadanie 2  czyli  Sprawiedliwe rozliczenie

 

 

 

Czterej gracze A B C D rozegrali turę, czyli 3 robry w różnych zestawieniach.

Salda końcowe = +96 –24  0 –72  ( odpowiednio: A B C D ). 

D może zapłacić tylko 48.

Jak mają sprawiedliwie się rozliczyć ?

10 Maja 2006

Rozwiązanie nadesłane 8 Marca 2006 przez Tomka Gogacza


Na początek kilka rozważań filozoficznych. Mamy sprawiedliwie rozliczyć graczy, ale może najpierw warto byłoby uczynić grę bardziej sprawiedliwą? Gdy gracze słabsi ograją lepszych 20 punktami to chyba należy im się większa gratyfikacja niż w przypadku, gdy 20 punktami wygrają lepsi.

Można by wprowadzić pewien ranking, aby ustalić siłę graczy i na tej podstawie liczyć wyniki. Roz­sądnie byłoby założyć że różnice w rankingu (z braku innych sensownych możliwości) odpowia­da­łyby różnicom w wygranych punktach. Zatem rankingi wynosiłyby odpowiednio:

   x+96   x–24   x    x–72       gdzie x to pewna, jeszcze nie określona, liczba.

Aby móc liczyć wygrane kwoty, należy najpierw policzyć wygrane punkty w poszczególnych rob­rach. Jeśli dodamy salda dwóch graczy i podzielimy wynik przez 2, to otrzymamy wynik robra w któ­rym grali razem, gdyż w robrach w których grali przeciw sobie suma wyniesie zawsze 0. Zatem wy­niosą one dla gracza D odpowiednio:   AD = 12   BD = –48   CD = –36

Teraz należałoby na podstawie tych liczb trzeba ułożyć pewien sposób rozliczeń, który spełnia na­stępujące warunki:

a)      za wygranie y punktów, więcej pieniędzy powinna dostać para o niższym rankingu

b)      powinien być symetryczny (licząc przegrane pieniądze jednej pary i wygrane drugiej trzeba otrzy­mać tą samą kwotę )

c)      przy większej różnicy w rankingach para słabsza powinna być promowana bardziej

d)      dobrze byłoby, aby brano pod uwagę względną różnicę (kiedy rankingi wy­no­szą 50 i 100 – jedna para jest około 2 razy silniejsza, a kiedy 2050 i 2100 – pary są prawie tej samej siły)

e)      gracz D powinien zapłacić 48

System rozliczeń w którym (ABCD to rankingi odpowiednich graczy):

Jeśli para AB wygra y punktów to dostanie:

 

C + D

2y

 

  (im z lepszą parą wygramy tym więcej dostaniemy)

 

A + B + C + D

Jeśli natomiast para AB przegra  y to zapłaci:

 

A + B

2y

 

(im byliśmy silniejsi, tym więcej tracimy)

 

A + B + C + D

Taki system spełnia warunki od a) do d). 

 

Korzystając natomiast z e) oraz poprzednio uzyskanych liczb i wzorów możemy ułożyć równanie:

 

2x–24

(12) +

2x–72

(–36) +

2x–96

(–48) = –48

 

 

2x

2x

2x

 

Po kilku prostych przekształceniach otrzymujemy x = 144, zatem rankingi wynoszą:

 A = 240     B = 120     C = 144     D = 72 

a wyniki poszczególnych robrów: 

AD = 11     BD = –37    CD = –22 

Ostatecznie  wy­grane/przegrane graczy wynoszą :

A =+70     B = –26       C = +4      D = –48

Tu przez dłuższy czas było C = –6. Oczywisty lapsus rachunkowy Autora.

Dopiero teraz ( 20 V 2006) Pikier ją zauważył.

W tym miejscu należy jeszcze dodać, że wartości dobrane przez autora zadania były na tyle dobre, że wszystkie użyte w tym rozwiązaniu liczby były wartościami dokładnymi a nie zaokrągleniami. Jest to metoda może trochę zakręcona, ale  uważam, że sprawiedliwa. 


 

do Zadań

Strona startowa

Co nowego w Pikierze...

10 Maja 2006

redakcja@pikier.com

Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,