Zadanie 3  czyli  Pytanie o Asy

 

 

Wskazać rozdanie w którym po Pytaniu o Asy zatrzymano się w końcówce z powodu braku dwóch Asów (może być wariant „5 Asów”).

Rozdanie musi być AUTENTYCZNE, przez co rozumie się tutaj, iż było opisane w relacji z określonego turnieju, w polskim czasopiśmie, w ostatnim ćwierćwieczu.       20 IX 2004

 

        

1

„Brydż” 12/2005 s9           (przysłano Pikierowi 4 I 2006)      10 V 2006

premek.m@wp.pl

     

DTxxx

x

Tx

AKWxx

1ª

2§

relaye

3BA

4§

4¨

4ª

Axx

ADx

ADWxxx

x

2§ =  pierwszy z serii relayów (pytań o układ i siłę)

3BA =  Wieczór pokazał: 11–13, 5ª 5§ krótkość ©

4§ =  Pytanie o 5 Asów ( uzgadniające ª )

4¨ =  jeden „As” (z pięciu)

Tak licytowali Bizon–Kwiecień w turnieju CEFALU 2005.   

Czy rozdanie spełnia warunki zadania ? 

Nie bardzo! Brak dwóch „Asów” nie był tu bowiem dostatecznie istotny:

np mogło być KDxxx  x  Kx KWxxx  – tylko jeden „As”, a szlemik jest na 68%.

Pikier czeka więc na przykłady doskonalsze.

Dodajmy że rozdanie można odrzucić z powodów czysto prawnych ! Mianowicie miało być opublikowane „w ostatnim ćwierćwieczu”, a Zadanie pojawiło się w Pikierze 20 IX 2004.

 

 

 

 

2

   Rozdanie 16 z Baraży I Ligi DMP  ( PZBS.PL )        (przysłano Pikierowi 11 V 2006)

17 V 2006

     

xx

AKDT9

T

AKWxx

1©

2¨

4ª

4BA

 

5§

5ª

 

pas

DWTxxxx

xx

Axx

x

2¨ =  wejście Nocy – naturalne

4BA =  Pytanie o 5 Asów ( uzgadniające ª )

5§ =  jeden „As” (z pięciu)

Licytowali Boniek–Cibor  

Ten przykład jest już poprawny. WE są przed partią, więc szlemika należy licytować na 50+%.

Jeśli nawet Asa przeniesiemy do pików, szlemik ma wyraźnie mniej niż 50% (4–1 lub skrót karami).

(NB rozdanie nie pochodzi jednak z czasopisma i zdarzyło się po dacie postawienia Zadania)

 

Swoją drogą, przydałby się przykład superidealny, tzn taki w którym wyłącznie pytanie o asy prowa­dzi do sukcesu. Cóż bowiem przyjdzie W z dwóch asów, skoro może to (?) być: Axxxxxx xx Axx x ?

Czy aby nie lepsze jest tutaj 5¨ ?  (albo 4BA o znaczeniu... inwit pikowy)

 

 

 

 

3

  „Świat Brydża” 1–2/2006 s6       (przysłano Pikierowi 19 V 2006)

4 X 2006

     

DT9x

ADxxx

x

Kxx

 

pas

 

 

pas

 

1§

1ª

 

1©

 

 

4¨

 

 

4©

4BA

 

 

5©

5ª

 

 

pas

AW87x

AKDWxx

xx

1§ =  15+ (!)

4¨ =  splinter

4© =  cue–bid

4BA =  o Asy

5© =  dwa Asy (z pięciu?) bez Damy

 

Licytowali Jassem–Martens   

Po ataku blotką N zabił Króla i zagrał DW. Było więc wysoce nieprawdopodobne, że Król jest pod im­pasem (bo N nie spasowałby z tak ładnymi 10). Martens zagrał więc Asa i... spadł Król od S. Wejście niewiadomopoco ( K KWTxxx xxx Txx ) ujawniło rękę... partnera.

 

 

 

 

4

  „Świat Brydża” 3/2003 s15       (przysłano Pikierowi 20 V 2006)

4 X 2006

     

x

ADT9xxxx

AKDx

1¨

1ª

2§

2¨

4BA

5¨

ADxxx

KTxxx

Wx

x

4BA =  o Asy

5© =  jeden Asy (z pięciu)

 

Licytowali Armstrong–Calaghan   

Niezbyt poprawne, bowiem wystarczał jeden „As” – byle akurat nie w pikach.

 

Jak widać, niełatwo wykazać użyteczność Pytania o Asy rozdaniami z praktyki.

Dla odmiany pokażę 3 złe rozdania szlemowe, które zdarzyły mi się na BBO pod nikiem „0 Pikier”.

Mimo iż nie gram żadnym pytaniem o asy ani splinterami, są to (w zasadzie) jedyne moje niepowo­dzenia szlemowe na tysiąc rozegranych rozdań:

 

 

 

5

 BBO

 

     

DW9xxx

Dxxxx

Ax

1ª

2¨

2©

6©

K

ATxx

ADWTx

KDx

Tu oczywiście Blackwood po 2© szlemika by łatwo wyklu­czył.

Jednak wątpliwe jest zarówno 1ª jak i pośpiech E po 2©.

      

 

 

 

6

  BBO

 

     

x

x

ADxxxx

AKDxx

W

 

E

 

1¨

1ª

pas

2ª

4§

 

5§

 

 

5ª

6§

 

xxx

Kxx

Kx

WTxxx

Po 5ª zamiast spasować (inwitująco) lekko­myślnie zało­ży­łem, że partner ma renons. Blackwood zamiast 5§ nic by tu nie dał (chyba że jakiś b.specjalny).

      

 

 

 

7

  BBO

 

     

AKDx

KWx

Kxx

Kxx

W

 

E

 

1§

1¨

3§

pas

4BA

 

5BA

 

6BA

 

 

 

Dxx

DTxx

AWxxxx

1§ = naturalny       3§ = naturalny inwit (5+)

 

Tu Blackwood pozwoliłby zatrzymać się w 5BA.

Ale i przyjęcie przez E inwitu 4BA było wątpliwe.

     

 

 

 

8

  BBO

 

     

Wx

Ax

KDxx

AKWxx

W

 

E

 

1§

2ª

3©

3ª

4¨

 

6¨

 

KWTxx

ATxxx

Dxx

1§ = naturalny       3© = nieforsujące (tak się grywa!)

 

Lenistwo w licytacji: zamiast „zarzucać” 6¨, należało poprzedzić je cue–bidem 4ª.

 

Jak widać, wszystkich czterech lapsusów można było uniknąć przez zwykłą staranność w licytacji bądź przez prozaiczny brak pośpiechu.

 

Chyba wystarczy już tych rozdań – chyba że znajdzie się coś b.b.ładnego.

 

do Zadań

Strona startowa

Co nowego w Pikierze...

10 Maja 2006

redakcja@pikier.com

Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx