Jak ściśle wyrozumieć co oznaczają poniższe definicje tzw Żółtości otwarcia?

Zadanie 8

12 XII 2018

Text oryginalny Światowej Federacji Brydża (2002...)

To samo przetłumaczone i przyjęte przez PZBS:

d) shows either 3 cards or more, or 2 cards or less in a specified suit  OR

e) shows either 3 cards or more in one specified suit or 3 cards or more in another.

d) pokazuje przynajmniej 3 karty albo najwyżej 2 karty w jednym określonym kolorze  LUB

e) pokazuje przynajmniej 3 karty w jednym określonym kolorze albo przynajmniej 3 karty w innym.

UWAGA!  Nie chodzi o ustalenie intencji powyższego! – chodzi ścisły zapis powyższych definicji, tak aby można było sensownie nimi operować