Czy i jak obrotowość wpływa na opłacalność?

Zadanie 9

27 XII 2018

Opłacalność podjęcia decyzji zależy od stosunku zysku do straty – np jeśli są równe, to decyzję opłaca się podjąć od 50+ procent.

Jednak – jeśli kwoty są duże, to w życiu zazwyczaj obawiamy się zaryzykować przy 50% z uwagi na ryzyko utraty całego majątku.

Tak więc opłacalność jest jakąś (zapewne subiektywną) funkcją wariancji – im większa wariancja, tym wyższy próg opłacalności.

Otóż chodzi o to jaki jest (może być) kształt tej zależności? (nb nie natrafiłem nigdy na tę kwestię, ale może gdzieś jest)

No i czy może to mieć jakieś zastosowanie w brydżu?